De Raad van Kerken Deventer is een overlegplatform tussen de bij de Raad aangesloten kerkgemeenschappen. Dit met het doel elkaar te informeren over ieders activiteiten en daarnaast indien nodig het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid ten aanzien van concrete gebeurtenissen. Het beleid volgt over het algemeen het beleid van de landelijke Raad van Kerken. Daarnaast ontwikkelt het plaatselijke initiatieven en wordt er deelgenomen aan en samengewerkt met activiteiten in de  stad. Deze zullen tijdig op deze website worden vermeld.Steunbetuiging aan de slachtoffers en de nabestaanden van de aardbevingen in Turkije en Syrië

De Raad van Kerken Deventer heeft kennisgenomen van de aardbeving in Turkije en Syrie van 6 februari en is aangedaan door de vele slachtoffers die bij deze natuurramp gevallen zijn.
Onze gedachten gaan uit naar allen die op enigerlei wijze bij deze ramp betrokken zijn.
In het bijzonder betreft dit niet alleen de bewoners van het aardbevingsgebied maar de Raad leeft mee met alle Turkse en Syrische inwoners die in Deventer woonachtig zijn.
Met name diegenen die een familieband hebben met mensen uit dit aardbevingsgebied.

Wij wensen allen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Raad van Kerken Deventer
07.02.2023Deelnemende kerken

Rooms Katholieke Kerk

Protestantse Gemeente Deventer

Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Apostolisch Genootschap Deventer

Protestantse Gemeente Diepenveen

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

Russisch Orthodoxe Kerk

Molukse Evangelische Kerk

Leger des Heils Korps Deventer