Raad van Kerken Deventer tegen kraakverbod

voorpagina rapport Raad van Kerken

Op 12 november 2009 heeft de Deventer Raad van Kerken bij de bijeenkomst van de landelijke Raad van Kerken en de Overijsselse Raad van Kerken een verzoekschrift ingediend betreffende het wetsvoorstel van CDA, VVD en CU dat kraken wil verbieden, waarbij tevens een geactualiseerd rapport van de Raad van Kerken "'Kraken in Nederland' en de huidige situatie" is aangeboden aan Klaas van de Kamp, secretaris van de landelijke Raad van Kerken.

Website Kraken in Deventer met veel informatie