De Raad van Kerken Deventer is een overlegplatform tussen de bij de Raad aangesloten kerkgemeenschappen. Dit met het doel elkaar te informeren over ieders activiteiten en daarnaast indien nodig het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid ten aanzien van concrete gebeurtenissen. Het beleid volgt over het algemeen het beleid van de landelijke Raad van Kerken. Daarnaast ontwikkelt het plaatselijke initiatieven en wordt er deelgenomen aan en samengewerkt met activiteiten in de  stad. Deze zullen tijdig op deze website worden vermeld.

Deelnemende kerken

Rooms Katholieke Kerk

Protestantse Gemeente Deventer

Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Protestantse Gemeente Diepenveen

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

Russisch Orthodoxe Kerk

Molukse Evangelische Kerk

Leger des Heils Korps Deventer

agenda lid

Apostolisch Genootschap Deventer

Wat doen wij?

  1. Vanuit een christelijke inspiratie bevorderen en stimuleren van de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, als wel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn.
  2. Het bevorderen van de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Gezien in het licht van de oecomenische gedachte van de eenheid der kerken. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.
  3. Het vragen van aandacht voor vragen van gerechtigheid, vrede en milieu.
  4. Het onderhouden van contact met de pastorale winkel in het oecumenisch diaconaal centrum het Meester Geertshuis in de Assenstraat.