week van het gebed 2025

19 t/m 26 januari 2025

In 2024 was in Deventer het volgende programma:

Maandag 22 januari tot en met vrijdag 26 januari 11.00 -16.00 uur Koningskerk, Mariƫnburghstraat 4, Deventer.
Inloop met mogelijkheid tot persoonlijk gebed in de speciaal hiervoor ingerichte gebedsplaats, gebedsboekjes verkrijgbaar voor volwassenen en kinderen.

Zondag 21 januari
10.00 uur Oecumenische dienst Lebuinuskerk,
Grote Kerkhof, Deventer.

19.30 uur Gebedsbijeenkomst Russisch Orthodoxe Kerk,
Korte Assenstraat 13, Deventer.

Maandag 22 januari
19.30 uur Gebedsbijeenkomst Broederenkerk, Broederenstraat 18, Deventer, in samenwerking met alumni jongerenklooster.

Dinsdag 23 januari
19.30 uur Gebedsbijeenkomst en Lectio Divina
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen.

Woensdag 24 januari
19.30 uur Gebedsbijeenkomst Lebuinuskerk,
Grote Kerkhof, Deventer.

Donderdag 25 januari
19.30 uur Gebedsbijeenkomst en daarna gebed op straat,
Leger des Heils, Rijkmanstraat 26, Deventer
in samenwerking met gebedspost Prayer Station.

Vrijdag 26 januari
19.30 uur Gebedsbijeenkomst Oase,
Grevelingenstraat / hoek Deltalaan, Deventer.

Zaterdag 27 januari
19.30 uur Gebedsbijeenkomst Koningskerk,
Mariƫnburghstraat 4, Deventer.


Meer informatie is te vinden op de websites van de deelnemers, www.weekvangebed.nl of www.kerkindeventer.nl